Звернення до Миколаївського міського голови

Миколаївському міському голові Заступнику миколаївського міського голови,

Директору департаменту фінансів Миколаївської міської ради  

Від ММГО «Фонд розвитку м. Миколаєва»,

учасника  громадської ініціативи  «За прозорі місцеві бюджети!»

тел.: 0512 47-38-79E-mail: fondnikol@gmail.com

Адреса для листування:  вул. Cевастопольська 15, к.3. м. Миколаїв , 54017 м. Миколаїв     

від 19.11.2015

  ЗВЕРНЕННЯ

Згідно Закону України «Про звернення громадян» звертаємося до Вас щодо необхідності та важливості дотримання вимог чинного законодавства в частині оприлюднення та обговорення нормативно-правових актів, які становлять суспільний інтерес та мають безпосередній вплив на вирішення проблем на місцевому рівні та врахування інтересів громадян. По-перше, Згідно вимог статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються рішенням місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому. Це означає, що місцевий бюджет має бути затверджено до 25 грудня 2015 р. Згідно статті 2 п. 45 Бюджетного кодексу України «рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт відповідної місцевої ради, виданий в установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає повноваження відповідно виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду». Оскільки рішення про місцевий бюджет є нормативно-правовим актом, то згідно статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Таким чином, проект рішення про бюджету на 2016 рік необхідно оприлюднити не пізніше 27 листопада 2015 року для виконання вимог чинного законодавства та  забезпечення належних можливостей ознайомлення із його змістом, а також сприяти залученню громадян до консультацій з приводу проекту рішення про бюджет на наступний рік. У зв’язку із вищезазначеним, звертаємося до Вас забезпечити виконання норм чинного законодавства та оприлюднити проекту рішення про місцевий бюджет згідно вимог статті 76 Бюджетного кодексу України та статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на веб-сайті міської ради. Звертаємо Вашу увагу на важливість оприлюднення на веб-сайті  міськради вичерпного переліку додатків, а саме, згідно статей 76 Бюджетного кодексу України проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної місцевої ради схвалюється виконавчим органом відповідної місцевої ради та разом із ним подаються:

1)  пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:

      а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету;

      б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою податкових пільг;

      в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

      г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

      ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;

3) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об'єднує бюджети села, селища, міста районного значення;

4) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

5) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;

7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються комісії з питань бюджету Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради);

8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація або виконавчий орган відповідної місцевої ради.  

     По-друге. Оскільки рішення про місцевий бюджет є суспільно важливим документом для розвитку міста, консультації із громадянами та бізнесом щодо його змісту є важливим індикатором відкритості та прозорості політичного процесу на місцевому рівні.

     Задля підвищення довіри до місцевої влади та ії рішень, пропонуємо після оприлюднення проекту рішення про  місцевий бюджет на 2016 р. ініціювати та провести консультації щодо його змісту шляхом залучення  громадян та бізнесу до консультацій через наступні канали участі:

    а) надсилання пропозицій у письмовій формі на визначену електронну пошту;

    б) проведення публічного громадського обговорення; в) проведення публічного експертного обговорення;

     г) проведення публічних зустрічей із заінтересованими сторонами (ініціативні групи громадян та бізнес об’єднання) щодо конкретних проблемних питань місцевої політики.  

    По-третє.  Аби громадяни та бізнес були впевненими, що міська влада готова не лише до консультування із громадянами щодо змісту бюджетної політики, але й до співпраці та реагування на наданні пропозиції, пропонуємо забезпечити можливість для громадян відстежувати свій внесок у консультації шляхом:

   а) оприлюднення всіх наданих пропозицій в рамках консультацій на веб-сайті міськради;

   б)  оприлюднення звіту про результати консультацій із громадськістю на веб-сайті міськради. Це  стане  свідчень того, що наданні пропозиції громадян в рамках консультацій були використанні у проекті рішення про місцевий бюджет. У звіті про результати консультацій зазначити стан та причини врахування, часткового врахування чи відхилення отриманих пропозицій та зауважень, а також  зазначити яким чином це відобразилося на проекті рішення про місцевий бюджет;

   в) додати звіт про проведення консультацій із громадянами та бізнесом та інформацію про його результати у формі окремого додатку до рішення про місцевий бюджет на 2016 р.  

   Відповідь на звернення прошу надати протягом п’яти робочих днів на адресу: 54017, м. Миколаїв, вул. Севастопольська 15, к3. або на електронну адресу fondnikol@gmail.com.

  Наперед вдячні за врахування наданих пропозицій та відповіді по суті наданих пропозицій.  

З повагою,   Голова правління ММГО «Фонд розвитку м. Миколаєва»                                                                             М. Золотухін  

 

                        Довідкова інформація:   Діяльність громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» спрямована на підвищенням прозорості формування та використання коштів місцевих бюджетів. Вперше в Україні комплексно оцінюється 15 місцевих бюджетів на стан їх прозорості, участі та доброчесності на основі методології Фундації «Відкрите суспільство». Діяльність громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» координується Одеською обласною організацією «Комітету виборців України» та Фундацією «Відкрите суспільство» за фінансової підтримки Європейського союзу та Посольства Фінляндії в Україні. Партнерство «За прозорі місцеві бюджети» об’єднує громадські організації та засоби масової інформації у 15 містах України.   Додаткова інформація на сайті www.osf.org.ua  та веб-сайтах учасників  громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети».      

Підписати петицію

Підписуючи, я надаю Золотухін М.Є. право передавати мій підпис тим, хто має повноваження щодо цього питання.

Платна реклама

Ми покажемо цю петицію 3000 особам.

Facebook